2. TT víkend v Českém ráji aneb terapeuti terapeutům

Potřeba neustále se vzdělávat nás vedla k myšlence alespoň dvakrát do roka se scházet a vzájemně se podporovat a obohacovat v naší psychoterapeutické práci.

Pokud se věnujete psychoterapii nebo se v této profesi teprve vzděláváte, neváhejte a přidejte se do skupiny. Pestrost skupiny přináší nesmírné obohacení nám všem. Rádi přivítáme nové členy.

Bližší informace ráda poskytne Klára Palme, tel. 604 703 643.