Jak to vypadá na začátku mediace

Váš názor a Váš úhel pohledu není jediný možný. Pokud najdete odvahu, sílu a energii věnovat svou pozornost pohledu druhých, mnohé se naučíte, mnohé pochopíte, mnohé vyřešíte.

K tomu vám bezpečně pomůže mediátor.

Půjdeme chvíli s vámi.