Mgr. Alena Malinová

alena.malinova@centrum.cz
+420 777 224 798

  • absolventka Karlovy Univerzity v Praze, obor speciální pedagogika
  • semestr studijního  pobytu ve Švýcarsku v oblasti práce s lidmi s kombinovaným postižením
  • vedla oblastní centrum  Tyfloservisu – sociální rehabilitaci zrakově postižených.
  • v oblasti školního poradenství pracuje dlouhodobě s cílovou skupinou tělesně postižení a osoby s poruchou autistického spektra
  • odborný poradce u studentů se speciálními potřebami pro zvládnutí vysokoškolského studia na TUL v Liberci
  • výcvik v krizové intervenci“ – „D“ Liberec
  • psychoterapeutický pětiletý výcvik v Institutu kognitivně-behaviorální terapie (2015-2020) a supervize realizovaných terapií klientů.

V rámci své terapeutické praxe  pracuje  s dospívajícími i dospělými, s osobami trpícími fobií,  OCD a dalšími životními trablemi.

Lektorka workshopů a přednášek pro pracovníky v pomáhajících profesích (pedagogy, sociální a zdravotní pracovníky) v práci s osobami s handicapem – nejčastěji s autismem, mentálním postižením, zrakovým a tělesným postižením. Ráda spojuje lidi do společenství, které jim může pomoci sdílet jejich starosti i radosti.

Má ráda   cestování, veškeré aktivity v přírodě,  zejména vodní sporty.  Přitahuje jí poznávání kultur různých národů, jejich zvyků, kuchyní, rodinných vztahů.