Nabízíme facilitaci

Jestliže potřebujete v týmu, ve skupině, při spolupráci více lidí

• zajistit efektivní vedení porady nebo setkání týmu
• řešit konflikty
• vést složité diskuse
• moderovat kulaté stoly
• realizovat strategické plánování
• vést pracovní setkání – např. při zavádění nových pracovních postupů, zpracovávání projektů, přijímání rozhodnutí, stanovení cílů, výměnu informací, zvýšení produktivity a efektivnosti skupiny, zlepšení komunikace ve skupině atd. je vhodná FACILITACE.

Facilitace je metoda vedení komunikace mezi členy skupiny („facilitate“ znamená usnadňovat).

Facilitátor zaměřuje energii účastníků na dané téma, volí efektivní komunikační nástroje a podporuje vzájemné sdílení informací ve skupině.

Facilitátor vede skupinu ke konsenzu a k předem stanovenému cíli setkání.

Facilitátor během setkání usnadňuje komunikaci a zapojuje všechny členy skupiny do diskuse.

Facilitátor vytváří všem účastníků bezpečnou a tvůrčí atmosféru

Cena facilitace

• 2.000,-Kč / 1 hodina – v ceně je zahrnuta příprava facilitace

Nejsme plátci DPH.
Hodinová dotace facilitace se odvíjí od potřeb a požadavků klienta.
Facilitace připravujeme s klientem a jasně společně určíme cíl facilitačního setkání. Klient tak má pod kontrolou obsah i rozsah facilitace.

Pokud vás tato služba zajímá, kontaktuje

PhDr. Danu Vrabcovou
tel. 606 644 505

dana.vrabcova@seznam.cz

info@centrumkomunikace.cz

Těšíme se na společnou práci.