Otevíráme RŮSTOVOU SEBEZKUŠENOSTNÍ SKUPINU „… povídej, nasloucháme…“

Hezký den,

jako součást péče o duševní zdraví jsme se rozhodly pořádat skupinová setkávání, která mají v sebepéči člověka, sebepoznání a v péči o duševní zdraví své nezastupitelné místo.

Srdečně Vás tímto zveme do sebezkušeností skupiny „… povídej, nasloucháme…“, která bude probíhat od března do května 2022, každé úterý od 18  do 20 hodin v Praze na Vinohradech.

Pevné termíny setkávání: 1., 8., 15., 22., 29. března, 5., 12., 19., 26. dubna, 3., 10., 17. května 2022.

Bližší informace ohledně setkávání naleznete v letáku a popisu, oba jsou níže ke stažení.

Možnost přihlášení je buď emailem na adrese skupiny@centrumkomunikace.cz, na telefonu 604 703 643, případně zde na webu s záložce skupiny online objednání. Všechny tři způsoby přihlášení přijímáme jako projev zájmu o vstup do skupiny, na základě krátkého vzájemného rozhovoru se domluvíme, zda je ještě ve skupině místo a zda budete do skupiny přijati.

Do emailu stačí napsat velmi stručně proč máte zájem o skupinovou práci, co od ní očekáváte? Pokud připojíte krátké sdělení o sobě, například pohlaví, věk apod. bude to fajn, ale zároveň to není podmínkou.

Pokud chodíte či jste chodili na individuální, párovou či rodinnou terapii k němu v našem týmu, není účast ve skupině překážkou. Jak bude práce ve skupině vypadat určitě probereme ještě před vstupem do skupiny.

Těšíme se na společnou práci a lidská setkávání v bezpečném, podpůrném a rozvíjejícím se prostředí.

Pozvánka ke stažení zde:

2022_rustova_sebezkusenostni_skupina_letak

Popis setkávání ke stažení zde:

2022_rustova_skupina_popis_brezen_az_kveten_2022

Skupinu doprovází systemické psychoterapeutky PhDr. Klára Palme a PhDr. Dana Vrabcová