PhDr. Dana Vrabcová

dana.vrabcova@seznam.cz
+420 606 644 505

Služby, které nabízím

 • individuální, párová, rodinná psychoterapie
 • rodinná mediace
 • psychosociální poradenství
  • specializace na sociálně-právní ochranu dětí
  • podpora párů a rodinám v krizi

Místo

Místa, kde se můžeme v naší společné práci potkat:

 • Praha 2 – Vinohrady
 • Vrchlabí – Centrum psychologické podpory, rodinná poradna (čtvrtek pravidelně)
 • Rovensko pod Troskami (víkendová práce zejména s páry)

Motto: „Jiné názory nejsou nepřáteli. Jsou to spojenci, kteří pomohou vytvořit lepší myšlenky.“  (Dave Logan)

Jsem rodinná mediátorka a psychoterapeutka. Moje práce mě baví a mám ji ráda, ctím její nekonečné možnosti, pestrost, potenciál podpory člověka v různých životních situacích.

S jednotlivci i s rodinami pracuji od roku 1987. Mé profesní začátky jsou spojeny se sociálně právní ochranou dětí, prací v rodinných centrech, kde jsem sbírala zkušenosti jako sociální pracovnice. Tyto první kroky mé práce v psychosociální oblasti mne vybavily dovednostmi spojenými zejména s poskytováním sociálního poradenství, šla jsem dál. V roce 2006 jsem absolvovala intenzivní výcviky v (rodinné) mediaci, v metodě, která pomáhá zejména s řešením sporů mezi rodiči, kteří přestávají být partnery, avšak rodiči zůstávají i po ukončení vztahu. Mediaci jsem začala také učit své kolegy, profesionály, což mne posunulo a stále posunuje v lektorských dovednostech. Cesta, po které jsem šla, mě vedla k reflektování potřeb svých klientů. Chtěla jsem prohloubit své dovednosti s přímou prací s klienty. Proto jsem se začala vzdělávat v systemické psychoterapii, kterou již několik let poskytuji. Tato kombinace tří pilířů – sociální poradenství, mediace a psychoterapie, mi umožňuje nabízet a poskytovat klientům odborné služby, které jim pomáhají v jejich jedinečné životní situaci.

Studium a výcviky:

 • studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Katedra sociální práce
 • státní zkouška zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR
 • členka a akreditovaná mediátorka a lektorka Asociace mediátorů ČR
 • absolventka výcviků v mediaci, krizové intervenci a frekventantka dalšího vzdělávání v systemické psychoterapii