PhDr. Dana Vrabcová

dana.vrabcova@seznam.cz
+420 606 644 505

Služby, které nabízím

 • individuální, párová, rodinná psychoterapie
 • rodinná mediace
 • psychosociální poradenství
  • specializace na sociálně-právní ochranu dětí
  • podpora párů a rodinám v krizi

Místo

Místa, kde se můžeme v naší společné práci potkat:

 • Praha 2 – Vinohrady
 • Vrchlabí – Centrum psychologické podpory, rodinná poradna (čtvrtek pravidelně)
 • Rovensko pod Troskami (víkendová práce zejména s páry)

Motto: „Jiné názory nejsou nepřáteli. Jsou to spojenci, kteří pomohou vytvořit lepší myšlenky.“  (Dave Logan)

Jsem rodinná mediátorka a psychoterapeutka. Moje práce mě baví a mám ji ráda, ctím její nekonečné možnosti, pestrost, potenciál podpory člověka v různých životních situacích.

S jednotlivci i s rodinami pracuji od roku 1987. Mé profesní začátky jsou spojeny se sociálně právní ochranou dětí, prací v rodinných centrech, kde jsem sbírala zkušenosti jako sociální pracovnice. Tyto první kroky mé práce v psychosociální oblasti mne vybavily dovednostmi spojenými zejména s poskytováním sociálního poradenství, šla jsem dál. V roce 2006 jsem absolvovala intenzivní výcviky v (rodinné) mediaci, v metodě, která pomáhá zejména s řešením sporů mezi rodiči, kteří přestávají být partnery, avšak rodiči zůstávají i po ukončení vztahu. Mediaci jsem začala také učit své kolegy, profesionály, což mne posunulo a stále posunuje v lektorských dovednostech. Cesta, po které jsem šla, mě vedla k reflektování potřeb svých klientů. Chtěla jsem prohloubit své dovednosti s přímou prací s klienty. Proto jsem se začala vzdělávat v systemické psychoterapii, kterou již několik let poskytuji. Tato kombinace tří pilířů – sociální poradenství, mediace a psychoterapie, mi umožňuje nabízet a poskytovat klientům odborné služby, které jim pomáhají v jejich jedinečné životní situaci.

Studium a výcviky:

 • studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Katedra sociální práce
 • státní zkouška zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR
 • členka a akreditovaná mediátorka a lektorka Asociace mediátorů ČR
 • absolventka výcviků v mediaci, krizové intervenci a frekventantka dalšího vzdělávání v systemické psychoterapii

Ceník psychosociálních služeb platný od 1. 5. 2022

SLUŽBA ČASOVÁ DOTACE KONEČNÁ CENA POZNÁMKA
Individuální psychoterapie 60 – 90 minut 800,– Kč první setkání, tzv. vstupní konzultace
Individuální psychoterapie 60 minut 800,– Kč  
Individuální psychoterapie 90 minut 1 000,– Kč  
Individuální psychoterapie 120 minut 1 300,– Kč  
Párová a rodinná psychoterapie 90 minut 1 400,– Kč  
Párová a rodinná psychoterapie 120 minut 1 700,– Kč  
Mediace 180 minut 3 000,– Kč zpravidla hradí strany každý polovinu ceny, tj. 1500 Kč za tříhodinové mediační setkání
Online konzultace     ceny zůstávají stejné jako při službě
v konzultovně

Uvedené ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH.

Neposkytuji zdravotnické služby, služby jsou pouze za přímou platbu.

Od ledna 2022 jsem součástí programu Všeobecné zdravotní pojišťovny „Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory.“ Klienti a zároveň pojištěnci VZP, kteří chtějí využít této finanční podpory, mohou od VZP získat příspěvek ve výši 5 000 Kč za rok (500,– Kč na jedno sezení). Více informací Vám poskytnu na vyžádání.

Na základě dohody je možné domluvit delší čas konzultace – půldenní, celodenní, cena bude domluvena individuálně.

Platí, že poskytuji sníženou cenu studentům, rodičům na mateřské či rodičovské dovolené, osobám v tísni. Každý klient, který hradí výše uvedenou cenu za službu, umožňuje osobám, které nemohou tuto cenu uhradit, dostupnost psychoterapie za sníženou cenu.

Platba je vždy na fakturu, kterou zasílám na mail.

Těším se na společnou práci. Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte je, prosím, položit.

Dana Vrabcová, dana.vrabcova@gmail.com, tel. 606 644 505