Škola demokracie aneb dokument o českém školství v roce 1997. Jak vypadá po 20 letech? V jakém prostředí se naše děti formují?

Škola demokracie – zapomenutý dokument Tomáše Škrdlanta z roku 1997
Kam kráčí české školství? Přemýšlíte o tom, kde tráví vaše děti ohromné množství času a jak je prostředí českého školství formuje? Přemýšlíte o tom, že české školství platíte ze svých daní a jste spoluzodpovědní za jejich kvalitu?
A vypadá české školství od doby natočení dokumentu, tedy po 20 letech, lépe?