SKUPINOVÁ SUPERVIZE SE ZUZKOU

Vážení příznivci odborných psychosociálních služeb,

pokud se pohybujete v oboru psychoterapie, sociální práce, zdravotnictví, školství, pak ze své praxe víte, že každé setkání profesionála z řad pomáhajích profesí s klientem (pacientem…) je hlavně setkání člověka s člověkem. Je to vždy setkání bezpochyby jedinečné, neopakovatelné, významné, zpravidla plné očekávání, víry, naděje na změnu, je to setkání neopakovatelného kontextu, v jedinečném čase. Výsledek takového setkání/setkávání ovlivňuje celá řada skutečností. Jednou z nich je profesionalita poskytovatele služby, na které je třeba neustále pracovat. Věříme, že proces v naší profesi není nikdy ukončený, i když máme vzdělání (ten správný diplom, či osvědčení o kurzech, výcvicích apod.) potřebujeme se kontinuálně vzdělávat dále. Je to neukončený, neustále probíhající děj, češtinsky vyjádřeno videm nedokonavým.

Aby naše služba byla profesionální, potřebujeme mj. dostupnou, bezpečnou a dobře vedenou SUPERVIZI.

A tu Vám nabízíme.

Přidejte se do naší otevřené supervizní skupiny. Základ naše týmu se zrodil v systemickém směru, avšak jsme otevření a velmi uvítáme kolegy z jiných směrů, neboť další přístupy jsou vždy obohacující.

Na našich webových stránkách naleznete vyhlášené termíny supervize, na které se můžete snadno přihlásit online.

Pokud by pro Vás bylo fajn získávat čerstvé informace o nově vypsaných termínech emailem, napište nám na info@centrumkomunikace.cz, rádi Vám zašleme termíny, které průběžně vypisujeme.

Supervizní skupinu vede Mgr. Zuzka Vačkářová, absolventka oboru Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK.

Aktuálně probíhá supervize pouze online formou, v klidnějších časech na adrese Anny Letenské 8, Praha-Vinohrady.

Těšíme se na společné sdílení, které má nesmírný potenciál k profesnímu růstu.

Tým Centra Komunikace