Mgr. Zuzana Vačkářová od dubna rozšiřuje svoji praxi

Volná místa – psychoterapie & supervize

OSOBNÍ SETKÁNÍ (Praha)

 • Individuální psychoterapie
 • Individuální supervize
 • Skupinové a týmové supervize v místě Vaší organizace, popř. dle domluvy

ONLINE

 • Individuální psychoterapie
 • Individuální supervize
 • 1x za měsíc skupinové supervize pro profesionály v pomáhajících profesích

Centrum Komunikace z.s.

NELZE NEKOMUNIKOVAT
Paul Watzlawick
Poskytujeme odborné psychosociální služby
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Na psychoterapii je možné zažádat o příspěvek u zdravotních pojišťoven 111, 205, 207, 209, 211, 213.
VÍCE INFORMACÍ
O NAŠÍ PRÁCI

KDO JSME

Jsme tým, který má společný cíl, tj. poskytovat profesionální, bezpečnou, účinnou a místně, časově a finančně dostupnou psychosociální službu lidem, kteří takovou službu potřebují, jsou ochotni pracovat na změně a mají možnost si službu zaplatit.
VÍCE O NÁS
KDE PRACUJEME

KONZULTOVNY

Praha

Centrum Komunikace z.s
Anny Letenské 8, Praha 2 - Vinohrady
+420 604 703 643
Mgr. Marie Čech (Brichová)
PhDr. Monika Dvořáková
PhDr. Klára Palme
PhDr. Dana Mikelová Vrabcová
Mgr. Zuzana Vačkářová
Mgr. Gabriella Šlemarová

Liberec

Centrum Komunikace z.s.
8. března 20, Liberec
+420 604 703 643
Mgr. Alena Malinová
PhDr. Klára Palme

Turnov

Centrum Komunikace z.s.
Skálova 84, Turnov
+420 776 278 573
PhDr. Monika Dvořáková
ABY PSYCHOSOCIÁLNÍ SLUŽBY BYLY BEZPEČNÉ PRO KLIENTA I PSYCHOTERAPEUTA,
ŘÍDÍME SE MNOHA PRAVIDLY A PRINCIPY.

FAQ

Pozadí vzniku Centra Komunikace – myšlenky a lidé

Znám mnoho skvělých lidí, kteří umí pomáhat lidem. Vím, že vždy budou existovat situace, ve kterých budou lidé potřebovat podporu a pomoc druhých. Nespočet takových situací dokáže život vyřešit sám. Pomáhají nám v takových chvílích přátelé, rodina, sousedé i cizí lidé.

Někdy ale přijdou životní zkoušky. Situace, které přes upřímnou snahu svou a okolí nedokážeme zvládat. Pak potřebujeme pomoc odbornou. Vždy byli, jsou a budou lidé, kteří pomoc potřebují a vždy byli, jsou a budou lidé, kteří takovou pomoc umí poskytovat.

Protože si to připouštíme a všichni z nás patřili, patří a patřit budou do obou těchto skupin, vznikl náš spolek. Je to místo, které umožňuje oběma stranám potkat se. Výsledek takového setkání vždy záleží na nich samotných.

Lidé v tomto spolku jsou vzdělaní v poskytování odborné a bezpečné psychosociální oblasti. Je důležité ale říci, že jsou to zejména lidé, kteří mají pod kůží respekt k druhému, hlubokou empatii, věří svému oboru a dělají mnohé pro rozvoj a dostupnost služeb, jež kultivují naše životy.

Kvalita života nás hluboce zajímá.

Cílem dobrého psychoterapeuta je dojít společnou prací s klientem do stavu, kdy ho klient přestane potřebovat. Takto uvažujeme, takto pracujeme a společně s klienty se nám to dříve či později daří.

Půjdeme chvíli s Vámi.

Za tým PhDr. Klára Palme, spoluzakladatelka spolku

Všichni členové našeho týmu jsou vysokoškolsky vzdělaní k poskytování psychosociálních služeb.

Základem našeho vzdělání je VŠ humanitního směru a akreditovaný psychoterapeutický výcvik. Většina členů týmu má výcvik již ukončený, někteří jsou aktuálně ve výcviku. Některé z nás se chystají vstoupit do dalšího výcviku. Vzdělávání v naší profesi není nikdy ukončené, je kontinuální. Mimoto máme za sebou řadu specializačních kurzů.

Spolupracujeme s Českou asociací pro psychoterapii z.s. (dále jen "ČaP"), všichni členové týmu jsou jejími členy. Tato instituce chrání zájmy terapeutů a klientů, definuje minimální standardy ohledně vzdělávání tak, aby poskytovatelé psychosociálních služeb měly vzdělání, které podporuje služby profesionální a bezpečné.

Členem asociace může být psychoterapeut, který splňuje náročné podmínky - VŠ humanitního směru (vyšší než Bc.) a ukončený akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik, pak je řádným členem asociace. Kandidátním členem asociace může být terapeut, který má VŠ humanitního směru (vyšší než Bc.) a aktuálně se vzdělává v akreditovaném psychoterapeutickém výcviku (absolvoval více než polovinu výcviku a již pracuje s klienty).

Všichni členové našeho týmu jsou certifikovaní Českou asociací pro psychoterapii, více informací o svém vzdělání a praxi najdete u jednotlivých profilů.

Důvěrnost je základním principem terapeutické práce. Vše, co zazní na terapeutickém sezení, je vždy důvěrné. Terapeut nikdy nikomu nesděluje obsah práce s klientem. Nevedeme žádnou evidenci pro instituce.

Řídíme se etickým kodexem, se kterým plně souzníme.

Pokud nastane situace, kdy je potřeba komunikovat o terapeutické práci s někým mimo klienta, pak tak činíme vždy po dohodě s klientem. Kdy může nastat taková situace? Např., když je v terapii nezletilé dítě, mají právo rodiče, jako zákonní zástupci, na informace ohledně terapie. To neznamená, že terapeut hovoří o obsahu setkávání s klientem, ale dává rodičům zpětnou vazbu o tom, jak se společná práce z pohledu terapeuta vyvíjí. Ujišťujeme, že i při komunikaci s rodiči vždy ctíme důvěrnost sdělených informací.

Pokud máte otázky ohledně důvěrnosti, vše vždy vysvětlí terapeut, ptejte se kdykoli.

Chci konkrétního terapeuta/mediátora/supervizora:

 • Pak vyhledejte profil na této stránce a využijte přímý kontakt. Doporučujeme emailovou komunikaci, neboť máme během konzultací vypnutý telefon. Snažíme se odpovědět do 24 hodin. Pokud se tak nestane, neváhejte se ozvat znovu. 
 • Uveďte prosím místo setkání, které je pro Vás možné (Praha, Liberec, Turnov, případně online)
 • Pokud je to možné, popište nám blíže Vaše časové možnosti případného setkávání, usnadníte tím domluvu a návrh prvního termínu

Nevím, kdo z týmu mi může službu nabídnout: pak máte několik možností:

 • Napište mail na info@centrumkomunikace.cz, velmi krátce popište, co Vás k nám přivádí, kde službu hledáte (Praha, Liberec, Turnov) a ideálně i Vaše časové možnosti (pracuji na směny, můžu se přizpůsobit, můžu jen o víkendu apod...), obratem se Vám ozveme (zpravidla do 24 hodin) a propojíme Vás s konkrétním terapeutem.
 • Zavolejte na číslo 604 703 643 - PhDr. Klára Palme a domluvíme se na dalším postupu (když se nedovoláte, konzultuji, vždy volám na nepřijaté hovory zpět).
 • Napište SMS na telefon 604 703 643 - PhDr. Klára Palme, zavolám zpět.

První setkání bývá pro klienty náročné. Uvědomujeme si to. Budeme Vám naslouchat. První sezení slouží zejména k tomu, abychom se potkali, trochu se vzájemně poznali, vnímali, zda je možné spolu pracovat na tom, co jako klient do služby přinášíte.

Na prvním sezení tedy po celou dobu hojně nasloucháme a na konci bychom si měli domluvit, zda téma, které přinášíte na terapii patří (někdy doporučíme jinou službu, např. mediaci či sociální poradenství), zda chcete s terapeutem pracovat, zda Vám můžeme nabídnout to, co hledáte. To je třeba dohodnout. Budeme se vždy snažit, aby se podařilo domluvit si cíl setkávání a po celou dobu služby budeme reflektovat, společně, jak se nám společná práce daří, jak se projevuje změna, zda jdeme dobře.

Setkání je dobrovolné, můžete ho kdykoli ukončit.

Pokud si nebudete jistí, zda Vám terapeut vyhovuje, řekněte to. Můžeme s tím pracovat a domluvit někoho z kolegů, doporučit jinou službu. Vše je o komunikaci, otevřenosti a hledání možností.

 • Nejsme zdravotnické zařízení, služba je vždy hrazená klientem.
 • Službu platí klient přímo poskytovateli služby dle ceníku.
 • Aktuální ceník naleznete u profilu každého terapeuta.
 • Pokud Vaše zdravotní pojišťovna poskytuje příspěvek na psychoterapii, oznamte to terapeutce a dohodnete další postup. V roce 2023 přispívá na psychoterapii VZP, ZPMV, ZPŠ a ČPZP.

Ano, má to však svá specifika.

 • Na naše odborné služby je možné žádat o příspěvek u některých zdravotních pojišťoven. 
 • Fakturu za službu hradí klient svému terapeutovi v plné výši a následně může žádat o příspěvek na službu. Příspěvky pojišťoven jsou různé, nepokryjí plnou částku za službu.

Pokud klient potřebuje plně hrazenou službu ze zdravotního pojištění, je třeba obrátit se na klinické psychology, kteří poskytují své služby v rámci zdravotních služeb.

Pro rok 2024 je podpora od zdravotních pojišťoven následující:

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

 • Příspěvek až 500 Kč na sezení/max. 10 sezení za rok. Maximální příspěvek 5 000 Kč za rok.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

 • Příspěvek až 2 500 Kč za rok

Zdravotní pojišťovna Škoda (ZPŠ)

 • Příspěvek až 2 000 Kč za rok.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV)

 • Příspěvek až 400 Kč na sezení/max. 10 sezení za rok. Maximální příspěvek 4 000 Kč za rok.

Většina týmu spolupracuje s pojišťovnami, bližší informace vždy poskytne konkrétní terapeut.

V ideálním případě skončíme, když klient dosáhne změny, pro kterou si do služby přišel. Naším principem je nedržet klienta ve službě déle než je nezbytné, neboť by to posilovalo jeho závislost, my věříme ve schopnosti lidí vrátit se ke svým zdrojům.

Postup společné práce neustále reflektujeme. Někdy stačí několik málo sezení a změna je na světě, někdy je spolupráce delší. To je vždy závislé na jedinečnosti situace klienta a také jedinečného terapeutického procesu.

Od začátku se našich klientů ptáme "Jak by to mělo vypadat, abychom mohli naši spolupráci ukončit?". Tím dáváme najevo, že směřujeme ke stavukdy nás klient nebude potřebovat, protože věříme, že takový stav je možný a je dosažitelný.

Když se potkává klient s odborníkem na psychosociální služby, jedná se zpravidla o citlivou životní situaci. Poskytování služeb v našem oboru má svá jasná pravidla. Etický kodex je shrnuje a my se těmito pravidly řídíme. Pracujeme v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků ČR a etickým kodexem České asociace pro psychoterapii. Dokumenty ke shlédnutí zde: 

 • Bezpečný prostor.
 • Mlčenlivost.
 • Dobrý terapeutický vztah, včetně dobře nastavených hranic.
 • Právo klienta říct stop.
 • Terapeut je zodpovědný za průběh a strukturu setkání. Je lidský a chová se dle etických zásad. Nesoudí, nedává nevyžádané rady, naslouchá.
 • Terapeut neposiluje závislost klienta na terapii, citlivě pracuje s vhodným časem pro ukončení služby.
Mediátor je odborník na komunikaci. 
 • Neřeší, nehodnotí, neradí. 
 • Vytváří bezpečný prostor, ve kterém strany, kterým se dosud nedařilo dohodnout a čelí tak konfliktu, dojdou k dohodě za podpory mediátora.
 • Bezpečný prostor.
 • Zachování anonymity klienta, pokud je předmětem supervize.
 • Respekt ke skupině.
 • Mlčenlivost.
 • Supervizor organizuje a facilituje vedenou supervizi. Dodržuje etická pravidla a podporuje profesní růst supervidovaných.  
V ROCE 2024 SPOLUPRACUJEME S TĚMITO PARTNERY

PARTNEŘI

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství.
DeePsy sleduje dva vzájemně provázané cíle. Prvním je poskytnout psychoterapeutům nástroj pro systematické získávání zpětné vazby a zkvalitňování své práce. Druhým cílem je výzkum.

Máte zájem o naše služby?

Můžete nám napsat z kontaktního formuláře
KONTAKTUJTE NÁS
usercross