PSYCHOTERAPIE

Psychoterapie je prostředek pro pomoc v krizové životní situaci. Nabízí léčbu slovem a terapeutickým vztahem. Kvalifikovaný psychoterapeut je zodpovědný za formování takového vztahu s klientem. Hlavním nástrojem je rozhovor, který má vést k bezpečné a účelné změně situace, která klienta do terapie přivedla.
Náš tým vnímá psychoterapii jako ZMĚNU, ta je klíčová. Stávající prožívání člověka je v nerovnováze, prožívá trápení a psychoterapie je prostředkem ke změně.
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

FAQ

Cíl je velmi individuální a je vždy klientův. Obecně se dá říci, že cílem je změna. Klient přichází zpravidla v situaci, kdy jej tíží něco, s čím nedokáže sám pohnout. Úkolem terapeuta je zejména vytvoření bezpečného prostoru, ve kterém může s klientem pracovat na změně. Hlavním nástrojem je terapeutická komunikace, rozhovor.

Terapeutické sezení probíhá s jedním (individuální terapie) či dvěma terapeuty (párová, rodinná terapie), jejichž úkolem je vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém člověk (klient) může pracovat na změně své, těžko únosné situace.

První setkání bývá pro klienty náročné. Uvědomujeme si to. Budeme Vám naslouchat. První sezení slouží zejména k tomu, abychom se potkali, trochu se vzájemně poznali, vnímali, zda je možné spolu pracovat na tom, co jako klient do služby přinášíte.

Na prvním sezení po celou dobu hojně nasloucháme a na konci bychom si měli domluvit, zda téma, které přinášíte, do terapie patří (někdy doporučíme jinou službu, např. mediaci či sociální poradenství), zda chcete s terapeutem pracovat, zda Vám můžeme nabídnout to, co hledáte. To je třeba dohodnout. Budeme se vždy snažit, aby se podařilo domluvit si cíl setkávání a po celou dobu služby budeme reflektovat společně - jak se nám společná práce daří, jak se projevuje změna, zda jdeme dobře.

Setkání je dobrovolné, můžete ho kdykoli ukončit.

Pokud si nebudete jistí, zda Vám terapeut vyhovuje, řekněte to. Můžeme s tím pracovat a domluvit někoho z kolegů, doporučit jinou službu. Vše je o komunikaci, otevřenosti a hledání možností.

Služba je vždy hrazená klientem. Od roku 2021 lze čerpat příspěvky od mnoha zdravotních pojišťoven.

Cenu za službu stanovuje konkrétní poskytovatel služby, naleznete ji u profilu terapeuta.

Cenu hradíte konkrétnímu poskytovateli služby, který vystaví doklad o poskytnutí služby na základně platného živnostenského listu. Způsob úhrady probíhá dle dohody - hotově/fakturou.

Uvedené ceny jsou konečné (neplátci DPH).

Pokud jste v tíživé finanční situaci, kontaktujte nás. V relevantních situacích nabízíme individuální nastavení ceny našich služeb.

Pro orientaci uvádíme cenu terapeutického sezení.

  • Individuální terapie od 1 000 Kč za 60 minut.
  • Párová či rodinná terapie od 1 800 Kč za 90 minut.

V ideálním případě skončíme, když klient dosáhne změny, pro kterou si do služby přišel. Naším principem je nedržet klienta ve službě déle, než je nezbytné, neboť by to posilovalo jeho závislost. Věříme ve schopnosti lidí vrátit se ke svým zdrojům.

Postup společné práce neustále reflektujeme.

Od začátku se našich klientů ptáme „Jak by to mělo vypadat, abychom mohli naši spolupráci ukončit?. Tím dáváme najevo, že směřujeme ke stavukdy nás klient nebude potřebovat, protože věříme, že takový stav je možný a je dosažitelný.

Půjdeme chvíli s Vámi.

Máte zájem o naše služby?

Můžete nám napsat z kontaktního formuláře
KONTAKTUJTE NÁS
user