Mgr. Zuzana Vačkářová

Supervizorka a psychoterapeutka

Kontakt

+420 733 696 069 (pouze sms zprávy)
CENÍKDALŠÍ TERAPEUTI

Služby, které nabízím

 • Individuální psychoterapie
 • Párová psychoterapie
 • Individuální a skupinová supervize
 • Týmová supervize
 • Individual psychoterapy /supersision session in English

Místo setkání

 • Terapie - středy a čtvrtky - Praha 2
 • Supervize – středy a čtvrtky - Praha 2, lze též po domluvě poskytovat na Vašem pracovišti (za předpokladu tiché a oddělené místnosti)
 • Týmová supervize – v prostorách organizace objednavatele
 • Online konzultace/supervize – dle domluvy.

Aktuálně

 • Komunikuji výhradně prostřednictvím emailu, odpovídám zpravidla do 24 hodin.

O mně

Jsem řádná členka Asociace supervizorů pomáhajících profesí, kandidátní členka České asociace pro psychoterapii (ČAP), členka České psychoterapeutické společnosti a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) a pracuji pod supervizí akreditovaného psychoterapeutického výcviku.

Psychoterapie

„A filozofové říkají, že celá realita je v našich hlavách,“ Milton H. Erickson

Moje práce vychází z přesvědčení jedinečnosti člověka a jeho životního příběhu, který vypráví a jak ho vypráví. Můj přístup zrcadlí jedinečnost příchozího a nabízí pomocnou ruku v objevování zdrojů, které mohou znovuvytvořit spokojenost a leží uvnitř každého z nás. V rámci setkávání pracuji rovněž s imaginací a kreativními technikami. Pracuji s individuálně s dospělými a páry pod supervizí akreditovaného výcviku.

Supervize

Supervize vytváří bezpečný prostor pro reflexi vlastní práce a vztahů na pracovišti a možnost nacházet nová řešení problematických situací. Supervize je jedním z nástrojů prevence proti vyhoření a zvyšování kvality poskytované služby klientovi. Sebe jako supervizora chápu jako průvodce, který k reflexi napomáhá.

Věřím, že dobrá supervize je:

 • pomocí v situacích, kdy člověk-profesionál, již vyčerpal všechny možnosti a neví jak dál;
 • prostorem pro ventilaci a sdílení frustrací, smutku, radosti a úspěchu ze své práce;
 • nástrojem růstu a zkvalitňování služby klientům;
 • cestou k lepšímu já jakožto profesionálovi ve svém pracovním kontextu;
 • místem, kde lze nahlížet na etická dilemata, která se vpráci pomáhajících profesí vyskytují.

Studium

 • Obor Supervize a řízení v sociálních a zdravotních organizacích, Fakulta humanitních studií, UK - supervizor
 • Obor Sociální a pastorační práce na Evangelické teologické fakultě, UK

Výcvik

 • Současnost – Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie od Miltona H. Ericksona k systemickým na řešení zaměřeným přístupům
 • 2 roky – Integrovaná psychoterapie (prof. Knobloch)

Praxe

 •  2019 – současnost: supervizor, psychoterapeut ve výcviku
 • 2019 – 2024: Sekretariát anatomického ústavu 1LF UK
 • 2019 – 2020: Vedoucí odborné praxe a supervize studentů oboru pastorační a sociální práce na Evangelikálním teologickém semináři
 • 2008 – 2017: Pracovník s mládeží v rámci církve, pastorační poradenství
 • 1998 – 2007: Vychovatelka mládeže s mentálním postižením v přímé péči

Práce s lidmi mě baví a především s pomáhajícími profesionály. I proto se věnuji supervizi a poradenské činnosti, která dává v mém životním příběhu smysl. Pokud zrovna nejsem s klienty, miluji ticho, procházky, čas s nejbližšími přáteli či se věnuji flying józe (aerial yoga).

Ceník

Ceník platný od 1. 1. 2024.

TerapieSezeníCena v Kč
Individuální psychoterapieStandardní konzultace 60 minut  1000,-
Párová psychoterapie60 minut-90 minut
(vstupní konzultace 60-90 minut) 
1500,- / 1800,-
Individuální supervize60 minut1500,-
Skupinová supervize90 minut
(Skupinová supervize probíhá,
pokud se naplní kapacita, nejméně
však 4 osoby, nejvíce 7 osob.)
500,- za osobu
Týmová supervize90 minut
(Podmínky ošetřeny v supervizní
smlouvě s objednavatelem
supervize.)
1800,- / 2000,-
(Dle dojezdové vzdálenosti.)
Individual psychotherapy session60 minut1500,-
Individual supervision60 minut2000,-
Uvedené ceny jsou konečné (neplátce DPH). Pokud jste v tíživé finanční situaci, napište mi. V relevantních situacích nabízím individuální nastavení ceny svých služeb.

Máte zájem o naše služby?

Můžete nám napsat z kontaktního formuláře
KONTAKTUJTE NÁS
user