KDO JSME

Jsme tým, který má společný cíl, tj. poskytovat profesionální, bezpečnou, účinnou a místně, časově a finančně dostupnou psychosociální službu lidem, kteří takovou službu potřebují, jsou ochotni pracovat na změně a mají možnost si službu zaplatit.

Často se klienti ptají, zda je pro ně vhodná psychoterapie či jiná služba, zda pomůže individuální sezení či párové, rodinné. Na tuto otázku neexistuje univerzální odpověď. Kontaktujte nás a domluvíme vhodný postup dle Vaší konkrétní situace.

Většina z nás jsme tzv. systemičtí psychoterapeuti. Naší základnou je psychoterapeutický výcvik (GI-institut) v rodinné systemické psychoterapii, která se neustále vyvíjí. Nedílnou součástí systemického vzdělávání a praxe je narativní přístup, přístup zaměřený na řešení, využívání širokých terapeutických nástrojů s ohledem na individuální aktuální potřeby klienta/klientů, vhled do systémové dynamiky životních problémů a psychických obtíží. Některé z nás rozšiřují své služby o další metody práce s klientem, jako je např. mediace, práce s tělem (focusing, autogenní trénink), relaxační techniky apod.

Zakládající členové týmu jsou systemičtí terapeuti, naše myšlení je systemické, ale jsme otevření dalším směrům, ze kterých se učíme (psychoterapeutických směrů je dle odborníků více než 400!). Klienti mají vždy jedinečný příběh, prožívají svou situaci jedinečným způsobem a je třeba být jako terapeut vybaven tak, aby se zvýšila možnost společně najít cestu ke změně. Eklektický přístup je tedy nesmírně důležitý. Jsme rádi, že v našem týmu najdete KBT terapeutku či terapeutku z integrativního přístupu, které se inspirují systemickým myšlením a na oplátku přinášejí do týmu nové techniky práce ze svých terapeutických základen.

Intenzivně spolupracujeme, navzájem se učíme, konzultujeme, pracujeme pod pravidelnou odbornou supervizí, poskytujeme si pravidelné vzájemné intervize, a to vše vždy ve prospěch klienta.

Dobrým příkladem spolupráce je desetiletími ověřená metoda systemické psychoterapie - práce s reflektujícím týmem. Po vzájemné dohodě s klientem pozve terapeut na sezení tým terapeutů – tzv. reflektující tým, který naslouchá a na základě výzvy terapeuta poskytne zpětnou vazbu a nápady. Naše zkušenost neustále potvrzuje, že tento způsob práce významně pomáhá posunovat se k domluvenému cíli.

Máte zájem o naše služby?

Můžete nám napsat z kontaktního formuláře
KONTAKTUJTE NÁS
user