Mgr. Gabriella Šlemarová

gabriella.slemarova@gmail.com
+420 777 241 194

 • Individuální, párová a rodinná psychoterapie
 • Krizová intervence
 • Psychoterapie v anglickém jazyce/ Psychotherapy in English

Místo setkání

 • Praha 2 – Vinohrady
 • Praha 9 – Klánovice
 • Po předchozí domluvě se můžeme setkat přes Skype

Možná témata

 • Potíže v rodinných vztazích
 • Krize osobní nebo partnerská
 • Nejasný pocit nespokojenosti
 • Obtížné zvládání životních situací
 • Opakující se problémy
 • Úzkosti, deprese, panické ataky
 • Psychosomatické poruchy
 • Těžká životní událost
 • Kulturní rozdíly / Cultural issues

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

V současné době jsem frekventantkou systemického psychoterapeutického výcviku „Umění terapie“. Tento výcvik je schválen pro oblast zdravotnictví, má certifikaci České asociace pro psychoterapii a je uznán společností rodinných a systemických psychoterapeutů SOFT.

Se systemickým přístupem jsem se poprvé setkala v roce 2006 a od té doby je mi velice blízký právě tím, že se jedná racionální terapii, zaměřenou na hledání řešení v obtížných životních situacích a nabízí efektivní pomoc jak při řešení osobních potíží, tak při partnerské nebo manželské krizi.

Další vzdělávání a certifikace:

 • Základní krizová intervence
 • Psychiatrické minimum
 • Účast na psychoterapeutických konferencích

Velice ráda budu pracovat s mladými lidmi, dospělými i seniory, s jednotlivci, páry nebo s rodinou.