Mgr. Gabriella Šlemarová

gabriella.slemarova@gmail.com
+420 777 241 194

 • Individuální, párová a rodinná psychoterapie
 • Krizová intervence
 • Psychoterapie v anglickém jazyce/ Psychotherapy in English

Místo setkání

 • Praha 2 – Vinohrady
 • Praha 9 – Klánovice
 • Po předchozí domluvě se můžeme setkat přes Skype

Možná témata

 • Potíže v rodinných vztazích
 • Krize osobní nebo partnerská
 • Nejasný pocit nespokojenosti
 • Obtížné zvládání životních situací
 • Opakující se problémy
 • Úzkosti, deprese, panické ataky
 • Psychosomatické poruchy
 • Těžká životní událost
 • Kulturní rozdíly / Cultural issues

Ceník psychosociálních služeb platný od 1. 1. 2021

SLUŽBAČASOVÁ DOTACEKONEČNÁ CENAPOZNÁMKA
Individuální psychoterapie60 – 120 minut600,– Kčprvní setkání, tzv. vstupní konzultace
Individuální psychoterapie60 minut700,– Kč 
Individuální psychoterapie90 minut900,– Kč 
Individuální psychoterapie120 minut1 100,– Kč 
5 individuálních konzultací hrazených předem5x 60 minut
5x 90 minut
5x 120 minut
3 000,– Kč (600/hod)
4 000,– Kč (533/hod)
5 000,– Kč (500/hod)
platba předem na základě faktury
Párová a rodinná psychoterapie60 – 120 minut1 200,– Kčprvní setkání, tzv. vstupní konzultace
Párová a rodinná psychoterapie90 minut1 200,– Kč 
Párová a rodinná psychoterapie120 minut1 500,– Kč 
5 párových nebo rodinných konzultací hrazených předem5x 90 minut
5x 120 minut
5 000,– Kč (667/hod)
6 500,– Kč (500/hod)
platba předem na základě faktury
Mediace180 minut3 000,– Kčzpravidla hradí strany každý polovinu ceny, tj. 1500 Kč za tříhodinové mediační setkání
Online konzultace  ceny zůstávají stejné jako při službě
v konzultovně

Uvedené ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH.

Na základě dohody je možné domluvit delší čas konzultace – půldenní, celodenní, cena bude domluvena individuálně.

Platí, že poskytuji sníženou cenu studentům, rodičům na mateřské či rodičovské dovolené, osobám v tísni. Každý klient, který hradí výše uvedenou cenu za službu, umožňuje osobám, které nemohou tuto cenu uhradit, dostupnost psychoterapie za sníženou cenu.

Platba je vždy na fakturu, kterou zasílám na mail.

Těším se na společnou práci. Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte je, prosím, položit.

Gabriella Šlemarová, gabriella.slemarova@gmail.com, tel. 777 241 194

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

V současné době jsem frekventantkou systemického psychoterapeutického výcviku „Umění terapie“. Tento výcvik je schválen pro oblast zdravotnictví, má certifikaci České asociace pro psychoterapii a je uznán společností rodinných a systemických psychoterapeutů SOFT.

Se systemickým přístupem jsem se poprvé setkala v roce 2006 a od té doby je mi velice blízký právě tím, že se jedná racionální terapii, zaměřenou na hledání řešení v obtížných životních situacích a nabízí efektivní pomoc jak při řešení osobních potíží, tak při partnerské nebo manželské krizi.

Další vzdělávání a certifikace:

 • Základní krizová intervence
 • Psychiatrické minimum
 • Účast na psychoterapeutických konferencích

Velice ráda budu pracovat s mladými lidmi, dospělými i seniory, s jednotlivci, páry nebo s rodinou.