Mgr. Jitka Chalupníková

jitkachalupnikova0@centrum.cz
+420 724 426 572

Nabízím a poskytuji:

poradenství s využitím psychoterapeutických metod pro jednotlice, kteří:

 • se chtějí zorientovat ve svém prožívání, zvládnout krizi a cítit se lépe
 • chtějí objevit taje svých myšlenkových vírů a naučit se je ovlivňovat
 • se cítí divně, trápí je různé bolesti a chtěli by umět naslouchat řeči svého těla a rozumět svým tělesným pocitům
 • chtějí rozklíčovat, proč se jim v životě opakují nepříjemné situace s jinými lidmi
 • chtějí pojmenovat to, co je tíží, objevit svoje potřeby a najít cestu k jejich naplnění
 • mají nedořešenou minulost, trápí je to a chtějí začít žít tady a teď

poradenství pro jednotlivce, páry  a rodiče, kteří:

 • řeší složité situace týkající se dětí v rámci sociálně právní ochrany

realizuji – lektorování, vzdělávací akce k tématům týkajících se sociálních služeb a metod psychoterapie

Kde se můžeme potkat?

Jičín, Denisova ul. 504

Turnov, Sedmihorky 10, Recallcentrum – čeká na potvrzení

Na SKYPU v případě předem domluvených podmínek

Nahlédnutí do mého příběhu…

Celý můj život, který začal prvním nadechnutím vzduchu v roce 1978 v Turnově, v našem krásném Českém ráji, provází naslouchání a pomoc druhým. A od toho se odvíjí i můj profesní směr v pomáhající profesi. Studia mi dala znalosti a dovednosti z oboru speciální pedagogiky, sociální práce a managementu v sociálních službách. 15 let v sociální práci na řadových i manažerských pozicích mi přineslo zkušenosti s různými cílovými skupinami, s lidmi a dětmi s různým hendikepem, se seniory, lidmi s demencí, ale i těmi, kteří si uvědomují, že sami už svoji tíži nezvládají a potřebují podporu zvenku. Ti všichni mě nechávali nahlédnout do svých úvah, strachu, samoty, chvilek radosti i potřeby doteku, když jim chyběla blízkost. Od roku 2018 se věnuji lektorování dospělých v pomáhající profesi a vzdělávání v oboru psychoterapie (v rámci dlouholetého sebezkušenostního výcviku a praxe v integrativní psychoterapii u J. Kubánka), ve které vidím klíč k sebeuzdravení člověka.

Čemu věřím?

Ve vnitřní sílu člověka, v pozitivní myšlení, v možnost volby a konání, objevování a tvoření. Tvoření budoucnosti, ve které bude člověku spokojeně.

Budoucnost není místo, kam jdeme, ale které vytváříme. Cesty nemají být nalezeny, ale vytvořeny. A jejich vytváření mění tvůrce i jejich cíl. (John Schaar)

Co mě formovalo a z čeho stále čerpám:

 • Lepařovo Gymnázium v Jičíně
 • tehdy ještě Vysoká škola v Hradci Králové – bakalářský program Speciální pedagogiky
 • Karlova univerzita v Praze, FHS, magisterský program Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, zaměření na řízení
 • Probíhající dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v Integrativní psychoterapii u Kubánka (2018 – 2021)  
 • Pracovní zkušenosti ze sociálních zařízení pro osoby se zdravotním postižením, seniory i rodiny s dětmi v těžkých životních situacích ve Znojmě, Třebíči a Jičíně, aktuálně pracuji na částečný úvazek jako sociální pracovník v Centru psychologické podpory, z. s. ve Vrchlabí
 • Výcvik v internetovém poradenství, Modrá linka Brno
 • další vzdělávání v oblasti hospicové, paliativní péče a péče o seniory
 • a již 15 let kontaktu, komunikace a spolupráce s lidmi v různě obtížných situacích, a to v ambulanci i v terénu, v místě jejich bydliště