Mgr. Zuzana Vačkářová

z.vackarova@gmail.com

Služby, které nabízím

 • Supervize individuální, skupinová pracovníků v pomáhajících profesích
 • Supervize studentům pastorační a sociální práce

Supervizní práce je supervidována

Místo setkání

 • Dle osobní domluvy a aktuálního požadavku – Praha a okolí

Cena

 • Individuální supervize – 1000,-/60 min
 • Skupinová 350,-/osoba. Skupina je považována od 4 lidí výše, maximálně však 7

Co vlastně supervize je?

Supervize vytváří bezpečný prostor pro reflexi vlastní práce a vztahů na pracovišti a možnost nacházet nová řešení problematických situací. Supervize je jedním z nástrojů prevence proti vyhoření a zvyšování kvality poskytované služby klientovi.

Sebe jako supervizora chápu jako průvodce, který k reflexi napomáhá.

Definice supervize, se kterými přišli sami supervidovaní:

(zdroj: M. Carroll: Effective Supervision for Helping Professions) 

 • Supervize vytváří bezpečný a podporující prostor, kde supervidovaný má možnost reflektovat svoji praxi a vývoj s vědomím dopadu na svoji práci s klientem (pracovník věznice)
 • Supervize začíná a končí respektem k sobě, k ostatním a přijmutím zodpovědnosti za naše činy (pracovník v pomáhajících profesích)
 • Pro nás Maori, supervize znamená: shromažďovat poklady minulosti do kompetencí přítomnosti v zájmu blaha budoucnosti. (skupina Maorských pracovníků v pomáhající profesi)

Něco málo o mě:

Studium

 • Obor Supervize a řízení v sociálních a zdravotních organizacích, Fakulta humanitních studií, UK – supervizor
 • Obor Sociální a pastorační práce na Evangelické teologické fakultě, UK

 

Výcvik

 • Současnost – Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie od Miltona H. Ericksona k systemickým na řešení zaměřeným přístupům
 • 2 roky – Integrovaná psychoterapie (prof. Knobloch)

 

Praxe

 • 2019 – současnost – supervizor, psychoterapeut ve výcviku
 • 2019 – současnost – Sekretariát anatomického ústavu 1LF UK
 • 2019 – 2020 – Vedoucí odborné praxe a supervize studentů oboru pastorační a sociální práce na Evangelikálním teologickém semináři
 • 2008 – 2017 – Pracovník s mládeží v rámci církve, pastorační poradenství
 • 1998 – 2007 – Vychovatelka mládeže s mentálním postižením v přímé péči

 

Práce s lidmi mě baví a především s pomáhajícími profesionály. I proto se věnuji supervizi a poradenské činnosti, která dává v mém životním příběhu smysl.

 

Věřím, že dobrá supervize je

 • pomocí v situacích, kdy člověk-profesionál, již vyčerpal všechny možnosti a neví jak dál
 • prostorem pro ventilaci a sdílení frustrací, smutku, radosti a úspěchu ze své práce
 • nástrojem růstu a zkvalitňování služby klientům
 • cestou k lepšímu já jakožto profesionálovi ve svém pracovním kontextu
 • místem, kde lze nahlížet na etická dilemata, která se v práci pomáhajících profesí vyskytují

Pokud zrovna nejsem s klienty, miluji ticho, procházky, čas s nejbližšími přáteli a dobrou výběrovou kávu.