Mgr. Zuzana Vačkářová

z.vackarova@gmail.com

Služby, které nabízím (služby možné i v angličtině):

 • Jako terapeutka

  • Individuální, párová psychoterapie

 • Jako supervizorka

  • Individuální a skupinová supervize

  • Supervize studentům pastorační práce a sociální práce

  • Supervize je supervidována

Místo

 • Praha 2 – Vinohrady (terapie – pondělky odpoledne/večer)

 • Supervize lze též po domluvě poskytovat na vašem pracovišti (za předpokladu tiché a oddělené místnosti)

 • Supervize jsou možné i online formou.

Psychoterapie

“ a filozofové říkají, že celá realita je v našich hlavách” Milton H. Erickson

Moje práce vychází z přesvědčení jedinečnosti člověka a jeho životního příběhu, který vypráví a jak ho vypráví. Můj přístup zrcadlí jedinečnost příchozího a nabízí pomocnou ruku v objevování zdrojů, které mohou znovuvytvořit spokojenost a leží uvnitř každého z nás.

V rámci setkávání pracuji rovněž s imaginací a kreativními technikami.

Pracuji s individuálně s dospělými a páry pod supervizí akreditovaného výcviku.

Supervize

Supervize vytváří bezpečný prostor pro reflexi vlastní práce a vztahů na pracovišti a možnost nacházet nová řešení problematických situací. Supervize je jedním z nástrojů prevence proti vyhoření a zvyšování kvality poskytované služby klientovi.

Sebe jako supervizora chápu jako průvodce, který k reflexi napomáhá.

Věřím, že dobrá supervize je

 • pomocí v situacích, kdy člověk-profesionál, již vyčerpal všechny možnosti a neví jak dál
 • prostorem pro ventilaci a sdílení frustrací, smutku, radosti a úspěchu ze své práce
 • nástrojem růstu a zkvalitňování služby klientům
 • cestou k lepšímu já jakožto profesionálovi ve svém pracovním kontextu
 • místem, kde lze nahlížet na etická dilemata, která se vpráci pomáhajících profesí vyskytují

Něco málo o mě:

Studium

 • Obor Supervize a řízení v sociálních a zdravotních organizacích, Fakulta humanitních studií, UK – supervizor
 • Obor Sociální a pastorační práce na Evangelické teologické fakultě, UK

Výcvik

 • Současnost – Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie od Miltona H. Ericksona k systemickým na řešení zaměřeným přístupům
 • 2 roky – Integrovaná psychoterapie (prof. Knobloch)

Praxe

 • 2019 – současnost – supervizor, psychoterapeut ve výcviku
 • 2019 – současnost – Sekretariát anatomického ústavu 1LF UK
 • 2019 – 2020 – Vedoucí odborné praxe a supervize studentů oboru pastorační a sociální práce na Evangelikálním teologickém semináři
 • 2008 – 2017 – Pracovník s mládeží v rámci církve, pastorační poradenství
 • 1998 – 2007 – Vychovatelka mládeže s mentálním postižením v přímé péči

Práce s lidmi mě baví a především s pomáhajícími profesionály. I proto se věnuji supervizi a poradenské činnosti, která dává v mém životním příběhu smysl.

Pokud zrovna nejsem s klienty, miluji ticho, procházky, čas s nejbližšími přáteli a dobrou výběrovou kávu.

Ceny

Individuální  psychoterapie (55 min) 700,-

Párová psychoterapie  (55 min) 1 200,-

In English

Individual psychotherapy       1000,-  (55 min)

Psychotherapy for pairs         1500,- (55min)

 

Supervize/ Supervision

Individuální    1000,-  (60 min), 1500,- (90 min)

Skupinová 350,-/osoba. Skupina je považována od 4 lidí výše, maximálně však 7 (120min)

Online supervize – ceny zůstávají stejné jako při službě v konzultovně

In English

Individual 1 300,-  (60 min), 1800,- (90 min)

Uvedené ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH.

Platba je vždy na fakturu, kterou zasílám na email či na adresu domů.

Při své práci se plně hlásím k etickému kodexu supervizora a psychoterapeuta

Mám občanskou oznamovací povinnost dle z. č. 40/2009 Trestního zákoníku.

Jelikož nespadám pod zdravotnické zařízení ani psychologické pracoviště, vyhrazuji si právo klienta odmítnout. Shledám-li, že jeho stav vyžaduje jinou odbornou či lékařskou péči, odkazuji klienta na další pomoc mimo toto pracoviště.

Nedostavíte-li se a neomluvíte alespoň 24 hodin předem, zaplatíte při dalším sezení náhradu v plné výši. Toto pravidlo je aplikováno ve smyslu rezervace mého pracovního času, který by byl případně poskytnut jinému klientovi.