PhDr. Monika Dvořáková

monikadvorakovaa@gmail.com +420 776 278 573
  • Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (PhDr.)
  • Je frekventantkou systemického psychoterapeutického výcviku „Umění terapie“ v GI institutu (akreditovaný výcvik schválen pro průpravu pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví, certifikace u České asociace pro psychoterapii, uznán společností rodinných a systemických terapeutů SOFT)
  • V postgraduálním studiu na Karlově Univerzitě se zabývá sociální psychiatrií
  • Zabývá se sociálními a psychologickými aspekty duševního zdraví, krizovou intervencí a výzkumem v těchto oblastech
  • Má za sebou řadu specializačních kurzů jako například Krizová intervence, Asertivní postoje a frustrační tolerance, Sociálně-psychologický trénink, Sociálně-právní minimum nebo Psychiatrické minimum
  • Ve své praxi nejčastěji pracuje s mladými dospělými a dospělými, na člověka nahlíží komplexně, využívá konstruktivismus a na řešení orientovaný přístup v psychoterapii
  • Psychoterapii nabízí v Praze a v Liberci