PhDr. Monika Dvořáková

monikadvorakovaa@gmail.com +420 776 278 573

Služby, které nabízím

 • Individuální psychoterapie
 • Párová a rodinná psychoterapie (s možností dalšího terapeuta)
 • Krizová intervence
 • Psychoterapie v anglickém jazyce / Psychotherapy in English

Místo setkání

 • Online
 • Praha 2 – Vinohrady
 • Turnov (v jednání)
 • Dle domluvy lze poskytnout psychoterapii mobilní (na předem domluveném místě)

O mně

 • Jsem absolventkou systemického psychoterapeutického výcviku „Umění terapie“ v GI institutu (akreditovaný výcvik schválen pro průpravu pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví, certifikace u České asociace pro psychoterapii, uznán společností rodinných a systemických terapeutů SOFT).
 • Studuji na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem v roce 2017 složila rigorózní zkoušku (PhDr.). V současnosti pokračuji v postgraduálním studiu, kde se zabývám sociální psychiatrií, zejména pak oblastí duševního zdraví, reformou psychiatrické péče a jejích dopadů na jedince. Na těchto tématech jsem před odchodem na RD pracovala v Národním ústavu duševního zdraví, ve výzkumném programu sociální psychiatrie, kde jsem se podílela na projektu včasného rozpoznání závažných duševních onemocnění.
 • Ve své praxi nejčastěji pracuji s mladými dospělými a dospělými, s tématy úzkosti, panických atak, depresí, problematických vztahů k sobě či okolí, nepříjemných myšlenek, pocitů nespokojenosti, náhlých životních událostí, krizových situací, duševních obtíží a jiných. Na člověka nahlížím komplexně, v psychoterapii využívám konstruktivismus a na řešení orientovaný přístup. Věřím, že všechny potíže mají řešení, jen o nich musíme začít hovořit, třeba trochu jinak, a postupovat krok po kroku.
 • V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů ohledně poskytovaných služeb, jsem k dispozici na telefonu či na emailu. Vždy se budu snažit odpovědět v co nejkratším čase, i když to někdy může chvilku trvat.

Ceník psychosociálních služeb platný od 1. 5. 2022

SLUŽBA ČASOVÁ DOTACE KONEČNÁ CENA POZNÁMKA
Individuální psychoterapie 60 – 90 minut 800,– Kč první setkání, tzv. vstupní konzultace
Individuální psychoterapie 60 minut 800,- Kč  
Individuální psychoterapie 90 minut 1 000,– Kč  
Individuální psychoterapie 120 minut 1 300,– Kč  
Párová a rodinná psychoterapie 90 minut 1 400,– Kč  
Párová a rodinná psychoterapie 120 minut 1 700,– Kč  
Online konzultace     ceny zůstávají stejné jako při službě
v konzultovně

Uvedené ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH.

Na základě dohody je možné domluvit delší čas konzultace – půldenní, celodenní, cena bude domluvena individuálně.

Platí, že poskytuji sníženou cenu studentům, rodičům na mateřské či rodičovské dovolené, osobám v tísni. Každý klient, který hradí výše uvedenou cenu za službu, umožňuje osobám, které nemohou tuto cenu uhradit, dostupnost psychoterapie za sníženou cenu.

Platba je vždy na fakturu, kterou zasílám na mail či na adresu domů.

Neposkytuji služby v rámci zdravotniství, nemám žádné smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Těším se na společnou práci. Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte je položit.

Monika Dvořáková, monikadvorakovaa@gmail.com, tel. 776 278 573