hello world!

Ocenění psychoterapeutické práce. Jak vzniká cena za konzultaci?

Publikováno: 10. 12. 2020
Vložil/a: Redakce

Vážení zájemci o odborné psychosociální služby týmu, které sdružuje spolek Centrum Komunikace z.s., dovolte mi, prosím, abych tento prostor věnovala tématu, které vystihuje častá, zcela relevantní a důležitá otázka zájemců a naše služby:

"Kolik stojí (Vaše) odborné služby?"

Otázka zní obecně, ale já zde budu, logicky, odpovídat na nastavení ceny našeho týmu, tedy týmu Centra Komunikace z.s. Tento text píši jako reakci na otázky, které nám pokládáte ohledně úhrady služeb týkajících se našich služeb. Někteří říkáte, že naše služby jsou drahé a měli bychom je poskytovat za dostupnější ceny, někteří by rádi služby zdarma, máme také ale zkušenost s reakcemi, že naše ceny jsou nízké a měli bychom je zvýšit.

Jak si s tím vším máme poradit, abychom mohli poskytovat naše služby kvalitně, včas, odborně, lidsky, dostupně, v přívětivém a bezpečném prostředí? Abychom pomáhali lidem v krizi, v nouzi velmi rychle a zároveň, abychom zaplatili své vzdělávání, nájemné v konzultovnách, teplo, vodu, knihy, kurzy, cestovné, supervize a také složenky za naše bydlení, domácnost, mohli jsme jíst, hradit náklady v rodině, platit potřeby svým dětem atd.?

Nastavení skutečné ceny za odborné psychosociální služby je opravdu oříšek a my se tímto tématem zabýváme neustále a zdá se, že to je zkrátka nevyřešené téma. Čistě ekonomicky, matematicky by cena za službu měla začínat na částce 2 000 Kč za 60 minut konzultace, tolik poslední propočet nákladů za rok 2020. Je to hodně? Je to pro Vás šok?

Víme z naší každodenní práce a reflexe, že jsou a stále budou lidé, kterým budou psychosociální služby za úhradu těžko dostupné, bohužel. Velká část našeho týmu pochází z oboru sociální práce, víme, jak lidé žijí, že mnozí naši klienti nemají často peníze na základní životní potřeby. Proto podporujeme každý krok, který vede k dostupnosti psychosociálních služeb osobám v krizi, osobám v nouzi, osobám, které služby potřebují, a není v jejich silách také služby hradit.

Někteří členové našeho týmu dobrovolničí, pracují v řadě projektů (často bez nároku na honorář) či v poradnách, kde poskytují své služby a mohou tak klientům nabídnout služby v rámci těchto aktivit. Pokud k nám zavítá klient, který zjistí, že služby nemůže hradit, vždy mu poskytneme základní sociální poradenství, případně krizovou intervenci a nesměrujeme člověka tam, kde může o službu žádat, nikdy neodmítneme žadatele o službu bez podpory nasměrování na služby, které potřebuje.

Z čeho se skládá cena za odbornou psychosociální službu?

Pro bližší představu jsem se rozhodla přiblížit čtenářům, jak cena za (naše) služby vzniká. Hovořím zde o odborných psychosociálních službách. Nejprve však musím přiblížit proces, jak se v ČR stane, že můžete profesionálně poskytovat odborné psychosociální služby? Nejprve potřebujete vystudovat VŠ humanitního směru, zpravidla se jedná o - souhrnně řečeno - tzv. pomáhající profese (sociální práce, psychologie, pedagogika, medicína...). Minimálně tři roky studujete bakaláře, kde (zpravidla dlouho a nesnadno) píšete svou první bakalářskou práci, překonáte své první státní zkoušky v oboru, který s láskou studujete, pak můžete být v oboru, který jste si vybrali a nemusíte ani pokračovat v dalším studiu. Pokud zůstanete v akademickém světě další dva roky, zvládnete napsat a obhájit diplomovou práci a druhé státnice, dosáhnete vzdělání na úrovni magisterském. Pokud Vám stále znalosti nestačí a víte, že ještě potřebujete pokračovat dále, můžete v rámci tzv. malého doktorátu obhájit titul PhDr., pokud tedy podstoupíte státnice potřetí úspěšně a napíšete svou rigorózní práci, která bude doporučena k obhajobě a ta bude úspěšná. No, a pokud stále vnímáte, že vzdělávání v pomáhajících profesích nikdy není u konce a rozhodnete se věnovat ještě další tři roky akademickému světu, napíšete a obhájíte velmi obsáhlou, užitečnou a skutečně odbornou disertační práci a zvládnete své čtvrté státnice, máte tzv. velký doktorát a za jménem si můžete psát titul PhD. To máme 3 roky Bc., 2 roky Mgr., 1 rok PhDr. a 3 roky PhD., některé z nás studovaly 5, 6 či 9 let a to stále nestačilo k poskytování služeb.

VŠ totiž poskytne rozsáhlé a nepochybně důležité znalosti, nikoli však dovednosti. Chcete umět pracovat s lidmi? Provést je krizí, poskytnout jim bezpečnou a užitečnou psychoterapii nebo podpořit klienty ve sporech pomocí mediačních technik? Pak se to musíte naučit, je to profese, dle mého názoru řemeslo. Tak zjistíte, že je třeba se takové dovednosti učit. Akreditovaný psychoterapeutický výcvik, stojí v ČR od cca 100 000 Kč do 200 000 Kč za pět let studia. Tuto částku hradí každý z nás sám, nemáme zaměstnavatele, který by nám vzdělávání uhradil, a tak již zde je patrné, že musíme tuto částku za vzdělávání do cen služeb započítat. Vzdělávání je u naší profese nepřetržité, a tak každoročně hradíme za výcviky a kurzy skutečně desítky tisíc, abychom rozvíjeli své dovednosti a znalosti, neboť jen tak můžeme nabízet bezpečné a užitečné služby svým klientům. Služby poskytujeme v prostoru, který je pečlivě vybrán, protože prostor významně ovlivňuje, jak se lidé mají, jak se cítí, jak se terapeutická práce daří. Nájemné za konzultovnu, energie, užívání zařízení hradíme nepřetržitě, i v situaci, kdy poskytujeme online služby, proto nemůžeme nastavit za online konzultace nižší cenu, což některé naše klienty překvapilo.

Jak je to s časem na konzultaci? Pokud mám s klientem konzultaci 60 minut, znamená to dalších minimálně 60 minut mé práce k tomu. Vždy se na konzultaci připravuji (čtu si zápis, pokrok, pracuji s úkoly, hypotézou, reflektuji dosavadní práci...), musím se také na konzultaci dopravit a po konzultaci musím zapsat zápis, který mi pomáhá urovnat si myšlenky a podporuje společnou práci tak, aby klientovi byla naše práce užitečná a mohli jsme dojít do situace, kdy mne nebude potřebovat a bude naše společná práce moci skončit. Celá řada konzultací je náročná, je třeba započítat čas na psychohygienu, není možné mít 8 klientů denně 5x týdně, člověk to zvládne, ale práce není bezpečná ani pro profesionála ani pro klienta a vede k vyhoření. Náročné konzultace také vyžadují intervizní a supervizní podporu. Supervize je odborná služba, která podporuje profesionalitu pomáhajících a ve svém důsledku velmi ovlivňuje úspěšnost psychoterapie. Je tak nedílnou součástí naší práce. Pokud potřebujeme supervizi pro svou práci s klienty, věnujeme svých 60 - 120 minut času na supervizi (minimálně 1x měsíčně, zpravidla však vícekrát za měsíc), za kterou hradíme 1000 Kč za hodinu. Toto však nikdy klientovi neúčtujeme, takže je nutné tuto nezbytnou část naší profesionální práce započítat do ceny služeb. Čas na samostudium, nové knihy, kurzy, sebevzdělávání, to vše je časově a finančně náročné a musí být součástí výsledné ceny za poskytované služby.

No, a v neposlední řade psychoterapeut také jí, potřebuje někde spát, tedy mít střechu nad hlavou, potřebuje dopravní prostředek, aby se za klientem dopravil, také má děti i oni potřebují jíst. Platí daně, pojistné, účetní apod.

Tak, chtěla jsem ve zkratce nastínit, jak to s tou cenou za naše služby je. Je to, myslím, příliš dlouhé čtení a ještě toho mnoho chybí, ale pro představu snad stačí.

Pointa? Jsme nuceni od roku 2021 naše ceny zvednout. Nový ceník je u každého našeho terapeuta uveden. Protože ale víme, že stále je opravdu velké množství lidí, kteří by na naše služby z důvodu omezených zdrojů nedosáhli, platí, že v případě potřeby domluvíme individuální cenu. Každý z Vás, který hradíte plnou cenu, přispíváte někomu, kdo nemůže plnou cenu hradit a tím mu zpřístupníte naše služby. Nižší ceny poskytujeme zejména studentům, rodičům na mateřské a osobám v tíživých životních situacích.

Vy, kteří hradíte plnou cenu, děkujeme Vám. Platíte nám za naši službu, kterou poskytujeme s maximálním nasazením, respektem a vědomím, že i pro Vás může být služba ne tak lehko dostupná.
I my myslíme na ty, kteří potřebují naše služby a nejsou jim z důvodu ceny dostupné, pak poskytujeme svůj čas, znalosti a dovednosti za nižší sazby, abychom naplnili potřebu být tu pro klienty, kteří nás potřebují a jejich aktuální situaci je třeba respektovat a podpořit je.

Výše uvedený text je mou osobní reflexí, pokud máte otázky, pnutí, nesouhlasíte, souhlasíte, zkrátka, pokud potřebujete ohledně sděleného něco dodat, vysvětlit apod., jsem tu.

Za tým Centra Komunikace z.s.

Klára Palme, klara.palme@seznam.cz

Článek vznikl v prosinci 2020, autorka Klára Palme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Máte zájem o naše služby?

Můžete nám napsat z kontaktního formuláře
KONTAKTUJTE NÁS
user